Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές ειδικών προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων διαφόρων καλλιεργειών στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων αλλά και στην εισαγωγή ειδικών εξαρτημάτων άρδευσης. Η θρέψη και το πότισμα είναι οι δυο βασικότεροι συντελεστές στην σύνχρονη γεωργική παραγωγή, και αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ CRYSTAL NPK

Υδατοδιαλυτό Λίπασμα με ιχνοστοιχεία
Περιγραφή

EC Fertilizer
NPK Pownder Fertilizer
Easy Plant is a range of micro-crystalline fertigation products,available in different titrations – which all contain macro andmicronutrients – and can be used with every type of irrigation systeminuse today.
The products of the CRYSTAL are characterized by high purity andrapid and total solubility.
The complete and balanced composition of the micronutrients in thesefertilizers guarantees an effective and economically advantageousapplication.
More over, nitrogen is present in all its forms: nitric for arapideffect; ammoniacal and ureic for an extended action.
The variety of the available titrations makes this line suitablefortheneeds of any cultivation.

CRYSTAL Nitric (N) Ammonium (N) Ureic (N) P2O5 K2O Β Cu Fe Mn Zn Μο
19-19-19+TE 0 3.9 16.1 20 20 0.02 0.007 0.02 0.02 0.007 0.001
13-40-13+TE 0 7.8 5.2 40 13 0.02 0.007 0.02 0.02 0.007 0.001
15-5-30+TE 0 3.9 6.1 20 30 0.02 0.007 0.02 0.02 0.007 0.001
30-10-10+TE 0 2.1 28,9 11 11 0.02 0.007 0.02 0.02 0.007 0.001

The products of the CRYSTAL can be used in fertigation at thedoseof kg. 30-150 per ha of soil to be irrigated, in fractionatedapplications. The choice of the doses depends on different causes andcan be varied according to the user’s needs.

 

2

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Εξαρτήματα Άρδευσης

Ποιότητα αρδευτικών εξαρτημάτων για ένα τέλειο πότισμα, χωρίς σπατάλη πολύτιμου νερού