Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές ειδικών προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων διαφόρων καλλιεργειών στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων αλλά και στην εισαγωγή ειδικών εξαρτημάτων άρδευσης. Η θρέψη και το πότισμα είναι οι δυο βασικότεροι συντελεστές στην σύνχρονη γεωργική παραγωγή, και αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

HYDROFULVIC (Εκχύλισμα Φουλβικών)

Εκχύλισμα Φουλβικών
Περιγραφή

Βελτιωτικό εδάφους
Προϊόν ειδικής δράσης χουμικών

Σύνθεση:
Οργανική ουσία ................................................................. 16%
Οργανική ουσία (επι ξηρού βάρους) ............................. 70%
Χουμοποιημένη οργανική ουσία
(% της οργανικής ουσίας επί ξηρού βάρους) .............. 98%
Οργανικό άζωτο (Ν) επί ξηρού βάρους ........................ 0.25%
C / N αναλογία ................................................................... 140
Διαλύτης: ΚΟΗ
Φυσικές και χημικές ιδιότητες:
Αγωγιμότητα 1:100 (mS/cm) .......................................... 1,56
pH ......................................................................................... 4,5
pH 1:100 .............................................................................. 5,0
Πυκνότητα (g/cm3) ........................................................... 1,4

Χαρακτηριστικά:
Το Hydro Fulvic είναι ένα υγρό σκεύασμα με υψηλή συγκέντρωση φουλβικών οξέων, τα οποία εξάγονται από σταθερά επιλεγμένη πηγή. Αυτό το προϊόν μπορεί να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του εδάφους, να ευνοήσει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, χάρη στις καρβοξυλικές και φαινολογικές ομάδες οι οποίες σχηματίζουν χηλικές ενώσεις. Το Hydro Fulvic έχει διαφορετικές σχετικές λειτουργίες, ενεργώντας τόσο στις ρίζες όσο και απευθείας στη βλάστηση όπως: έλεγχος των διεργασιών της ανοργανοποίησης, αποφυγή συσσώρευσης των αλάτων, βελτιωση της ριζικής ανάπτυξης, βελτίωση της βλαστήσεως των σπόρων, καλύτερη ανάπτυξη των βλαστών, των οφθαλμών και των φύλλων. Επίσης βελτιώνει την απορρόφηση του χηλικού σιδήρου σε βασικά και αλκαλικά εδάφη.


Δοσολογία και τρόπος χρήσης:

Καλλιέργειες Δόση ριζοπότισμα λίτρα / στρέμμα
Οπορωφόρα 1,5 - 2,5
Κηπευτικά 1,5 - 2,5
Εσπεριδοειδή 1,5 - 2,5
Αμπέλι και Ακτινίδια 2,0 - 2,5
Φράουλες 1,5 - 2,5
Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά 1,5 - 2,5

 
fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Εξαρτήματα Άρδευσης

Ποιότητα αρδευτικών εξαρτημάτων για ένα τέλειο πότισμα, χωρίς σπατάλη πολύτιμου νερού