Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές ειδικών προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων διαφόρων καλλιεργειών στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων αλλά και στην εισαγωγή ειδικών εξαρτημάτων άρδευσης. Η θρέψη και το πότισμα είναι οι δυο βασικότεροι συντελεστές στην σύνχρονη γεωργική παραγωγή, και αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

ZEOLITE (Κλινοπτιλόλιθος)

Κλινοπτιλόλιθος
Περιγραφή

Φυσικό προϊόν με βάση τον κλινοπτιλόλιθο

Σύνθεση:
Φυσικό προϊόν με βάση τον κλινοπτιλόλιθο ........................ 100%
Φυσικές και χημικές ιδιότητες:
Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC) ............................ 161 cmoli(+)/kg
Κοκκομετρία ............................................................................. 0-25 μικρά

Το Zeolite είναι προϊόν ανόργανης προέλευσης, απόλυτα φυσικό και ιδιαίτερα κατάλληλο και αποτελεσματικό στα φυτά για εφαρμογή φυλλώματος, προκειμένου να προωθηθεί η ενίσχυση των φύλλων και των στελεχών από τις αλλεπάλληλες αλλαγές θερμοκρασίας και άμεσες ηλιακές ακτίνες. Επίσης το Zeolite με μηχανικό τρόπο δημιουργεί ένα φυσικό φράγμα, με ότι συνεπάγεται αυτό, αλλά και λόγω των υγροσκοπικών χαρακτηριστικών του, λειτουργεί και ως αφυγραντήρας, στεγνώνοντας το εξωτερικό μέρος των φυτών, ώστε να ελαχιστοποιεί την σχετική υγρασία.
Το Zeolite έχει υψηλό επίπεδο ανταλλαγής κατιόντων (cec) και χωρητικότητα αποθήκευσης, με αποτέλεσμα την καλύτερη διατήρηση του νερού και των διατροφικών στοιχείων στο έδαφος, τα οποία στη συνέχεια απελευθερώνονται σταδιακά. Επίσης λόγω της υψηλής συγγένειας με τα Na++ λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς αυτά.

Καλλιέργεια

Δόση (Διαφυλλικά)

Αμπέλι

 

200-300 gr / 100L νερού

Δενδρώδες Καλλιέργειες

Κηπευτικά

Η εφαρμογή γίνεται με 80-100 λίτρα νερού ανά στρέμμα.
Μπορεί να εφαρμοστεί με επίπαση σε δόση 0,5 – 1,5 Kg / στρ και σε περίπτωση ανάμιξης με άλατα χαλκού ή Θείο σε δόση 0,5 – 0,8 Kg / στρ


2 2 fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Εξαρτήματα Άρδευσης

Ποιότητα αρδευτικών εξαρτημάτων για ένα τέλειο πότισμα, χωρίς σπατάλη πολύτιμου νερού