Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές ειδικών προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων διαφόρων καλλιεργειών στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων αλλά και στην εισαγωγή ειδικών εξαρτημάτων άρδευσης. Η θρέψη και το πότισμα είναι οι δυο βασικότεροι συντελεστές στην σύνχρονη γεωργική παραγωγή, και αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

SIL K460

Περιγραφή

Το SIL K 460 είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό προϊόν με βάση πυριτικό κάλιο που χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοδιαλυτότητα. Διευκολύνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό, ευνοώντας τη δραστηριότητα της ρίζας και ενισχύοντας του στέλεχος. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη διεγείρεται και τα φυτά είναι πιο ανθεκτικά. Από την άλλη πλευρά, βελτιώνει την άντι-stress ικανότητα των φυτών και διευκολύνει τη διάλυση πιθανών τοξινών στο έδαφος. Το SIL K 460 απορροφά την υγρασία. Για το λόγο αυτό, είναι ένα αποτελεσματικό προϊόν για την μείωση της ποσότητας του ελεύθερου νερού που εναποτίθεται στο εναέριο μέρος των καλλιεργειών

Καλλιέργεια Εφαρμογή Δόση
Εσπεριδοειδή και Οπωροφόρα δέντρα 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Κηπευτικά 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Τροπικά Φυτά 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Ελιές και Αμπέλια 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Χορτοδοτικά και Ποώδη φυτά 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
 Υδρολίπανση 400-900 ml/στρ. Μπορεί να εφαρμοστεί και στην υδροπονία

 Σε περίπτωση χρήσης σε μείγματα, το pH πρέπει να μετρηθεί μετά την προσθήκη του SIL K 460 στη δεξαμενή και πριν προστεθούν τα υπόλοιπα προϊόντα. Στη συνέχεια, το μείγμα φέρεται σε ουδέτερο pΗ μέσω ρυθμιστή pH

2  fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Εξαρτήματα Άρδευσης

Ποιότητα αρδευτικών εξαρτημάτων για ένα τέλειο πότισμα, χωρίς σπατάλη πολύτιμου νερού