Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές ειδικών προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων διαφόρων καλλιεργειών στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων αλλά και στην εισαγωγή ειδικών εξαρτημάτων άρδευσης. Η θρέψη και το πότισμα είναι οι δυο βασικότεροι συντελεστές στην σύνχρονη γεωργική παραγωγή, και αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

MIDOTEC CEREALI NP 15-28+2 Fe+2MgO+7SO3

Περιγραφή

NPK 15-28 + 2 Fe + 2 MgO + 7S03

Το Midtec Cereali 15.28 είναι ένα κοκκώδες λίπασμα, το οποίο προορίζεται για την κοπριά των δημητριακών.

Ο φώσφορος (P2O5) που υπάρχει είναι εξαιρετικά διαλυτός στο νερό, επομένως είναι άμεσα διαθέσιμος στα φυτά.

Το άζωτο που υπάρχει σε ένα ποσοστό κατάλληλο για τις ανάγκες της καλλιέργειας σταθεροποιείται με τον αναστολέα νιτροποίησης DCD "Diciadiammide" ή DMPP 3.4 "Dimethylpyrazole-phosphate".

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Εξαρτήματα Άρδευσης

Ποιότητα αρδευτικών εξαρτημάτων για ένα τέλειο πότισμα, χωρίς σπατάλη πολύτιμου νερού