Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές ειδικών προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων διαφόρων καλλιεργειών στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων αλλά και στην εισαγωγή ειδικών εξαρτημάτων άρδευσης. Η θρέψη και το πότισμα είναι οι δυο βασικότεροι συντελεστές στην σύνχρονη γεωργική παραγωγή, και αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

MICROSTAR 11-50

Μικροκοκκώδες
Περιγραφή

Λίπασμα EC
NP (Zn) 11-50 (2)
Το Micro Star 11-50 είναι ένα μικρο-κοκκώδες λίπασμα που διεγείρει την ανάπτυξη των καλλιεργειών ιδιέτερα στις αρχικές φάσεις ανάπτυξης.
Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου και ψευδαργύρου, το Micro Star 11-50 διεγείρει την επιμήκυνση του ριζικού συστήματος και προαράγει μία ταχύτερη ανάπτυξη της καλλιέργειας, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε παρουσία περίσσειας ύδατος ή στρες.
Το Micro Star 11-50 μπορεί να διανεμηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω των κουτιών που υπάρχουν στις σπαρτικές μηχανές. Στην περίπτωση σποράς σιταριού ή κριθαριού, οι σπόροι μπορούν να αναμυχθούν με το προϊόν μέσα στο θάλαμο της σπαρτικής μηχανής, δημιουργώντας εναλλασσόμενες στρώσεις λιπάσματος και σπόρων, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της λίπανσης, μείωνοντας τις απώλειες και βελτιστοποιώντας τους χρόνους και το σχετικό κόστος της διανομής.

Καλλιέργεια Δόση Εφαρμογής Kg/στρ Οδηγίες Χρήσης
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό) , Κριθάρι 2,5-4,0      
Αραβόσιτος 2,5-3,5

Τοποθετείται κατά την σπορά ή τη μεταφύτευση,

με μικροσυσσωμάτωση

ή αναμεμειγμένο με τους σπόρους

    
Ζαχαροκάλαμο 3,0-4,0
Σόγια, Ηλίανθος, Σόργο 2,0-3,5
Τομάτα 3,0-4,5
Καπνός 3,0-4,0
Κηπευτικά 2,5-3,5  


2

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Εξαρτήματα Άρδευσης

Ποιότητα αρδευτικών εξαρτημάτων για ένα τέλειο πότισμα, χωρίς σπατάλη πολύτιμου νερού