Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές ειδικών προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων διαφόρων καλλιεργειών στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων αλλά και στην εισαγωγή ειδικών εξαρτημάτων άρδευσης. Η θρέψη και το πότισμα είναι οι δυο βασικότεροι συντελεστές στην σύνχρονη γεωργική παραγωγή, και αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

BORO (Βόριο)

Βόριο με συμπλεκτικό παράγοντα
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ
To BORO έχει μια υψηλή συγκέντρωση βορίου σε μορφή αιθανολαμίνης (15% w/v).
Το Βόριο είναι ένα βασικό ιχνοστοιχείο για την διαδικασία παραγωγής των φυτών. Διεγείρει την επιμήκυνση του σωλήνα της γύρης, επιτρέποντας τη γονιμοποίηση, ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, επιτυγχάνοντας έτσι ρύθμυση του αναπαραγωγικού κύκλου και ευνοεί την ομοιογένεια στον καρπό και πλούσια καρπόδεση.
Σε αυτή τη σύνθεση, το βόριο σχηματίζει ένα σύμπλοκο με αιθανολαμίνη που έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο κατάλληλο στοιχείο για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του στοιχείου στο φυτό.
Αν το BORO χορηγείται στα φυτά, αποκαθιστά τη σωστή ισορροπία του στοιχείου αυτού.

Καλλιέργεις Οδηγίες χρήσης Δοσολογία
Ελιές, Εσπεριδοειδή, Δέντρα και Φρούτα προληπτικά διαφυλλικά πριν από την φάση της άνθησης και κατά την εμφάνιση συμπτωμάτων σε περίπτωση τροφοπενίας που προκαλείται από βόριο 150 ml/100L
Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα Σταφύλια προληπτικά διαφυλλικά κατά τη διάρκεια των φάσεων της έκπτυξης των οφθαλμών, πριν από την φάση της άνθησης, στην άνθηση, και μετά το δέσιμο 100 ml/100L
Κηπευτικά (φράουλα, κλπ) με εφαρμογή φυλλώματος πριν την άνθηση 100-150 ml/100L
Ανθοκομικά και καλλωπιστικά φυτά με εφαρμογή φυλλώματος στην περίπτωση του στρες που προκαλείται από τροφοπενία βορίου 100-150 ml/100L
Βιομηχανικά φυτά (ζαχαρότευτλα) Διαφυλλική εφαρμογή στα 7-8 αληθινά φύλλα και επανάληψη πριν από την το κλείσιμο των γραμμών 200 ml/100L
Οι δόσεις αναφέρονται σε 100 λίτρα νερού ανά στρέμμα .
Σε υδρολίπανση κατά τις ίδιες φάσεις ή όταν τα συμπτώματα της τροφοπενίας βορίου εμφανίζονται
2 - 3,5 L / ha

2   

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Εξαρτήματα Άρδευσης

Ποιότητα αρδευτικών εξαρτημάτων για ένα τέλειο πότισμα, χωρίς σπατάλη πολύτιμου νερού