Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

RPH PLUS (NP 1-20)

NP 1-20
Περιγραφή

Υγρό διάλυμα NP 1-20 για έλεγχο του pH
Ενισχύει την διαβροχή και την δράση των των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Το RpH PLUS είναι προιον που βασίζεται στην ένωση NP, έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όταν χρησιμοποιούμε νερό χαμηλής ποιότητας (υψηλό pH, σκληρότητα νερού κλπ).
Το RPh PLUS πρέπει να διαλυθεί στη δεξαμενή ψεκασμού πριν από την προσθήκη άλλων προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο pH κατά την προσθήκη τους στο διάλυμα. Η δοσολογία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το pH και τη σκληρότητα του νερού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Συνιστώνται ποσότητες που κυμαίνονται από 30 έως 100 ml/hl

pH Για 100L διαλύματος
30 ml 50 ml 100 ml
7.0 – 7.5 5.50 4.00 3.50
7.5 – 8.0 5.90 4.80 3.90
8.0 – 8.5 6.25 5.20 4.45
8.5 – 9.5 6.75 5.95 5.00
9.0 – 9.5 7.25 6.35 5.45
9.5 – 10 8.00 7.00 6.00


foliar

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών