Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

POTASA NEUTRA (Κάλιο)

Κάλιο
Περιγραφή

Σύνθεση:
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου (Κ2Ο) ................................... 30%

Φυσικές και χημικές ιδιότητες:
Αγωγιμότητα 1:100 (mS/cm)...........................................................7,2
pH ....... .............................................................................................. 7,0
Πυκνότητα (g/cm3) .........................................................................1,45

Χαρακτηριστικά:
Το Potasa Neutra παράγεται από πρώτες ύλες πολύ υψηλής ποιότητας, πλούσιες σε κάλιο. Αυτό το στοιχείο έχει ένα θεμελιώδη ρόλο στο μεταβολισμό των σακχάρων και των πρωτεϊνών, που ασκούν διαφορετικές ενζυμικές και καταλυτικές δραστηριότητες. Επηρεάζει επίσης την περιεκτικότητα σε σάκχαρα των φρούτων, μειώνει την οξύτητά τους, αυξάνει την περιεκτικότητα της γλυκόζης, αυξάνει την περιεκτικότητα των λιπών και επηρεάζει την σύνθεση της λιγνίνης.
Η έλλειψη καλίου προκαλεί γενικά διαταραχές στη σύνθεση των πρωτεϊνών, με επακόλουθη επιβράδυνση της ωρίμανσης, μεσονεύρια αλλά και περιφερειακή ξήρανση των φύλλα, παραγωγή μικρού μεγέθους καρπών με χαμηλή διατηρησιμότητα και κακό χρωματισμό. Τέλος η μειωμένη σύνθεση λιγνίνης λόγου έλλειψης καλίου προκαλεί χαμηλότερη αντίσταση στον παγετό.

Στα Εσπεριδοειδή εφαρμοζέται διαφυλλικά με 1-3 εφαρμογές, όταν ο καρπός έχει μέγεθος 30-40cm με μέγιστη δόση 200ml/100L και επανάλληψη κάθε 3 εβδομάδες. Δεν εφαρμόζεται μετά την αλλαγή του χρώματος. Με υδρολίπανση κατά την αύξηση μεγέθους του καρπού σε δόση 1,5-2,0L/στρ

Στην Ελιά εφαρμοζέται διαφυλλικά από την σκλήρηνση του ενδοκαρπίου εώς την συγκομιδή με 500-1500ml/100L. Με υδρολίπανση κατά την αύξηση μεγεθους του καρπού με 60-100ml/φυτό κάθε 4 εβδομάδες

Στο Αμπέλι 2-3 εφαρμογές ότα ο καρπός έχει μέγεθος μπιζελιού και ανα 15 μέρες με δόση 500ml/100L

Καλλιέργειες Οδηγιές Χρήσης Δοσολογία
Δενδρώδεις καλλιέργειες 2-3 εφαρμογές κατά την ανάπτυξη των καρπών και στην ωρίμανση 4-6 L/στρ
Κηπευτικές καλλιέργειες 2-3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 2-2,5 L/στρ
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 3-4 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 2-3,5 L/στρ


2    bio

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών