Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ FERTIL DRIP

Υδατοδιαλυτό Λίπασμα με ιχνοστοιχεία
Περιγραφή

Η σειρά FERTIL DRIP είναι λιπάσματα που προέρχονται από πρώτες ύλες από την καλύτερη ποιότητα, με άριστη διαλυτότητα και καθαρότητα. Η υψηλή συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων καθιστά αυτά τα σκευάσματα ειδικά για κάθε τύπο καλλιέργειας.
Επιπλέον, η ποιότητα των σκευασμάτων ενισχύεται με την παρουσία ενός υψηλού ποσοστού των ιχνοστοιχείων με  χηλικό παράγοντα EDTA.
Περιέχουνι πρώτες ύλες χωρίς χλωριούχα, θειικά και ανθρακικά άλατα, είναι σε μικροκρυσταλλική μορφή, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υδρολίπανση με οποιοδήποτε εξοπλισμό άρδευσης.
 Όλα τα προϊόντα FERTIL DRIP εγγυώνται την αποτελεσματική απορόφηση των στοιχείων απο την καλλιέργεια λόγω της ποιότητάς αυτών.

Fertil Drip Νιτρικό N Αμμωνιακό N Ουρεϊκό N Συνολικό N P2O5 K2O MgO Cu Fe Mn Zn
 20-20-20+TE 4.5 2.7 12.8 20 20 20 - 0.01 0.04 0.04 0.01
 31-11-11+TE 3.1 2.1 25.8 31 11 11 - 0.01 0.04 0.04 0.01
 13-40-13+TE 2.2 6.3 4.5 13 40 13 - 0.01 0.04 0.04 0.01
 10-50-10 +TE - 5.4 4.6 10 50 10 - 0.01 0.04 0.04 0.01
 10-10-40 +TE 10 - - 10 10 40 - 0.01 0.04 0.04 0.01
 10-20-30 +TE 5.2 4.8 - 10 20 30 - 0.01 0.04 0.04 0.01
 10-25-15 +TE - 10 - 10 25 15 - 0.01 0.04 0.04 0.01
 21-7-14+2MgO+TE 12 9 - 21 7 14 2 0.01 0.04 0.04 0.01
 14-7-28+2MgO+TE 10.3 3.7 - 14 7 28 2 0.01 0.04 0.04 0.01
 8-24-24+TE 2.4 5.6 - 8 24 24 - 0.01 0.04 0.04 0.01
 18-18-18+TE 9 9 - 18 18 18 - 0.01 0.04 0.04 0.01


Συνιστώμενη δοσολογία και οδηγίες:
Τα προϊόντα FERTIL DRIP μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υδρολίπανση σε δόση 5,0-15,0 kg. ανά στέμμα του εδάφους που θα αρδεύεται, και θα πρέπει να διανέμονται σε τμηματικές εφαρμογές. Η επιλογή των δόσεων συνδέεται με διαφορετικές καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.


2

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών