Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

HYDROSAL CA (Διορθωτής αλατότητας εδάφους)

Διορθωτής Αλατότητας Εδάφους
Περιγραφή

HYDROSAL CA
Διορθωτής αλατότητας - Βελτιωτικό εδάφους
Σύνθεση:
Υδατοδιαλυτό Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO).....................10 %
Φυσικές και χημικές ιδιότητες:
pH 1,5
Πυκνότητα (g/cm3) 1,25
Χαρακτηριστικά :
Το HYDROSAL CA είναι ένα υγρό διαλυτό προϊόν με ασβέστιο, το οποίο είναι συμπλοκοποιημένο με πολυυδροξυ-καρβοξυλικά οξέα και χρησιμοποιείται για εφαρμογή στη ρίζα. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των παρενεργειών της περίσσειας νατρίου στο έδαφος και στο νερό άρδευσης. Χάρη στην ανταλλαγή ιόντων, το ασβέστιο παίρνει τη θέση του νατρίου (παρέχοντας ταυτόχρονα ασβέστιο στο έδαφος και εξουδετερώνοντας το νάτριο), ώστε να επιτύχει καλύτερη κροκίδωση και απόπλυση των αλάτων στο έδαφος. Επίσης, βελτιώνει τη δομή του εδάφους, αυξάνοντας την διαπερατότητα και το πορώδες του με την αποστράγγιση των αλάτων από το ριζικό σύστημα, με επακόλουθο όφελος για το φυτό.
Τα πολυϋδροξυ-καρβοξυλικά οξέα προωθουν την κινητικότητα του ασβεστίου στο έδαφος, παρέχοντας μια μακροχρόνια δράση και μειώνοντας την ηλεκτρική αγώγιμοτητα. Τόσο σε όξινα και αλκαλικά εδάφη, HYDROSAL CA μπορεί να μεταβάλλει το pH και να επιταχύνει την απορρόφηση των λιπασμάτων.
Το HYDROSAL CA μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη των καλλιεργειών (ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σέλινο, λάχανο, φράουλα, μήλο, κλπ), ακόμα και αν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ανεπάρκεια ασβεστίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, αλλά και για τη θεραπεία της ανεπάρκειας ασβεστίου. Βελτιώνει την κατακράτηση νερού στο έδαφος και προωθεί την ανάπτυξη των ριζών.

Συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες:
Το HYDROSAL CA μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε στιγμή του έτους, όταν της
επέμβαση θεωρηθεί απαραίτητη. Χρησιμοποιήστε το πολλές φορές κατά τη διάρκεια του βιολογικού
κύκλου του φυτού.

Μέσες συνιστώμενες δόσεις σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους
Συμπαγή και αδιαπέρατα εδάφη ................................ 2 - 4 lt/στρέμμα*
Αλκαλιωμένα – Νατριωμένα εδάφη ......................... 4 - 6 lt/στρέμμα*
Πολύ σοβαρά προβλήματα αλατότητας .................... 5 - 6 lt/στρέμμα*
*Χωρίζεται κατά τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας

Μέσες συνιστώμενες δόσεις σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του νερού
Ελαφρώς αλατούχο νερό (1.5 gr/lt) .......................... 15 - 25 ml/m3 νερού
Αλατούχο νερό (από 1.5 έως 2.5 gr/lt) ..................... 35 ml/m3 νερού
Πολύ αλατούχο νερό (πάνω από 2.5 gr/lt) ............... 60 ml/m3 νερού

Μορφή σκευάσματος : Υγρό

fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών