Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

HYDROFULVIC (Εκχύλισμα Φουλβικών)

Εκχύλισμα Φουλβικών
Περιγραφή

Βελτιωτικό εδάφους
Προϊόν ειδικής δράσης χουμικών

Σύνθεση:
Οργανική ουσία ................................................................. 16%
Οργανική ουσία (επι ξηρού βάρους) ............................. 70%
Χουμοποιημένη οργανική ουσία
(% της οργανικής ουσίας επί ξηρού βάρους) .............. 98%
Οργανικό άζωτο (Ν) επί ξηρού βάρους ........................ 0.25%
C / N αναλογία ................................................................... 140
Διαλύτης: ΚΟΗ
Φυσικές και χημικές ιδιότητες:
Αγωγιμότητα 1:100 (mS/cm) .......................................... 1,56
pH ......................................................................................... 4,5
pH 1:100 .............................................................................. 5,0
Πυκνότητα (g/cm3) ........................................................... 1,4

Χαρακτηριστικά:
Το Hydro Fulvic είναι ένα υγρό σκεύασμα με υψηλή συγκέντρωση φουλβικών οξέων, τα οποία εξάγονται από σταθερά επιλεγμένη πηγή. Αυτό το προϊόν μπορεί να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του εδάφους, να ευνοήσει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, χάρη στις καρβοξυλικές και φαινολογικές ομάδες οι οποίες σχηματίζουν χηλικές ενώσεις. Το Hydro Fulvic έχει διαφορετικές σχετικές λειτουργίες, ενεργώντας τόσο στις ρίζες όσο και απευθείας στη βλάστηση όπως: έλεγχος των διεργασιών της ανοργανοποίησης, αποφυγή συσσώρευσης των αλάτων, βελτιωση της ριζικής ανάπτυξης, βελτίωση της βλαστήσεως των σπόρων, καλύτερη ανάπτυξη των βλαστών, των οφθαλμών και των φύλλων. Επίσης βελτιώνει την απορρόφηση του χηλικού σιδήρου σε βασικά και αλκαλικά εδάφη.


Δοσολογία και τρόπος χρήσης:

Καλλιέργειες Δόση ριζοπότισμα λίτρα / στρέμμα
Οπορωφόρα 1,5 - 2,5
Κηπευτικά 1,5 - 2,5
Εσπεριδοειδή 1,5 - 2,5
Αμπέλι και Ακτινίδια 2,0 - 2,5
Φράουλες 1,5 - 2,5
Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά 1,5 - 2,5

 
fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών