Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

VITALIME FORTE (Αμινοξέα φυτικής προέλευσης)

Αμινοξέα φυτικής προέλευσης
Περιγραφή

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών
Το VITALIΜ FORTE είναι ένα οργανικό βίο διεγερτικό προϊόν που βασίζεται σε υδρολυμένα αμινοξέα χαμηλού μοριακού βάρους, πολυσακχαρίτες και οργανική ουσία. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φουλβικό οξύ και σε οργανική ουσία, διεγείροντας την καλλιέργεια σε κρίσιμες στιγμές ανάπτυξης (βλάστηση, ανθοφορία) ή κατά την αύξηση μεγέθους του καρπού ή όταν υπάρχουν καταστάσεις stress λόγω αγρονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών. Είναι προϊόν που λαμβάνεται από την όξινη υδρόλυση ζαχαροκάλαμου (60% W/W)

Συνήθης Χρήση: Βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών
Λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε πολυζακχαρίτες και φουλβικά οξέα έχει θετική επίδραση στο χρώμα των καρπών

Καλλιέργεια

Εφαρμογή (Διαφυλλικά)

Δόση (100L νερό)

Οπωροφόρα

Εφαρμογές κατά το στάδιο της διακοπής του ληθάργου, της έκπτυξης των οφθαλμών και πριν την άνθηση.

200-400 ml/100 L

Κηπευτικά υπαίθρου και θερμοκηπίου

Εφαρμογές κατά την διάρκεια του βλαστικού κύκλου.

200-400 ml/100 L

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

Εφαρμογές κατά το στάδιο της ανάπτυξης του σταφυλιού εώς το γυάλισμα.

200-400 ml/100 L

Εσπεριδοειδή

Εφαρμογές κατά το στάδιο της ανάπτυξης και αύξησης μεγέθους του καρπού.

200-400 ml/100 L

Υδρολίπανση : 0,5-1,0L / στρέμμα

Εφαρμόζεται σε όλο τον βλαστικό κύκλο της καλλιέργειας, τόσο σε κηπευτικά όσο και σε οπωροφόρα δένδρα, με διάφορες εφαρμογές ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας. Οι υψηλότερες δόσεις εφαρμόζονται στις πιο αναπτυγμένες καλλιέργειες. Στα οπωροφόρα δέντρα μπορεί να εφαρμοστεί ειδικά κατά την διακοπή του ληθάργου, στην έκπτυξη των οφθαλμών πριν την άνθηση και στην καρπόδεση από μία εφαρμογή κάθε φορά.
Να μην συνδυάζεται με ορυκτά-έλαια, όργανο-χαλκούχα προϊόντα ή προϊόντα με ισχυρή όξινη ή αλκαλική αντίδραση.


2  fert  fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών