Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

SIL K460

Ενισχυτικό
Περιγραφή

Το Sil-K460 είναι μια υγρή φόρμουλα, διαλυτή 100%, φυσική, που ελέγχει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνοντας την αντοχή των φυτών σε αβιοτικό και βιοτικό στρες όπως υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, άνεμος, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων και βαρέων μετάλλων, υδρογονάνθρακες , αλουμίνιο, κα. Το SIL-K460 εναποτίθεται επίσης στα τοιχώματα των κυττάρων των βλαστών, φύλλων και ριζών, λειτουργώντας ως φράγμα.
Το Sil-K460 αυξάνει την παραγωγικότητα και την ποιότητα των γεωργικών καλλιεργειών. Είναι ιδανικό για σταφύλια, ρύζι, καλαμπόκι, σιτάρι, βατόμουρο, πιπεριές, φασόλια, κτηνοτροφικά φυτά κλπ.
Το Sil-K460 ενισχύει την αποθήκευση και κατανομή των υδατανθράκων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των φυτών.
Το Sil-K460 μειώνει τα επίπεδα έκπλυσης αζώτου, φωσφόρου και καλίου.
Το Sil-K460 αποκαθιστά την υποβάθμιση του εδάφους αυξάνοντας το επίπεδο γονιμότητας, καθώς η έλλειψη μονο-πυριτικών οξέων, οδηγεί στην καταστροφή των πολύπλοκων οργάνομεταλικών συμπλόκων.
Το Sil-K460 αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία. Βελτιστοποιεί τη χρήση του νερού άρδευσης κατά 30 έως 40% και τα μεγάλα διαστήματα άρδευσης. Παρομοίως επιτρέπει την αποκατάσταση εδαφών που επηρεάζονται από άλατα και συμπίεση.
Το Sil-K460 αυξάνει τη φωσφορική θρέψη στα φυτά και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής φωσφορικών πετρωμάτων. Προωθεί τον μετασχηματισμό του φωσφόρου που δεν είναι διαθέσιμος στα φυτά και αποτρέπει τη μετατροπή του φώσφορου σε μη αφομιώσιμη μορφή.
Το Sil-K460 αυξάνει την αντίσταση του εδάφους στην αιολική και υδάτινη διάβρωση. Αποκαθιστά τη δομή του εδάφους, αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και διεγείρει την ανάπτυξη της μάζας των ριζών.
Το Sil-K460 εξουδετερώνει καλύτερα την τοξικότητα του αλουμινίου σε όξινα εδάφη.
Το Sil-K460 αυξάνει την αντίσταση των φυτών στην αλατότητα, αποφεύγοντας το στρες των αλάτων.
Το Sil-K460 χρησιμοποιώντας μείγματα με βιολογικά στερεά, όπως κοπριά ζώων, μετατρέπει ρύπους και τοξικά στοιχεία σε αδρανή υλικά.
Το Sil-K460 είναι ένα εξαιρετικό βελτιωτικό εδάφους και μειώνει την έκπλυση αζώτου, φωσφόρου και καλίου.
Η εφαρμογή Sil-K460 αυξάνει τις φυτοαλεξίνες, βελτιώνοντας την άμυνα των φυτών.

Καλλιέργεια Εφαρμογή Δόση
Εσπεριδοειδή και Οπωροφόρα δέντρα 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Κηπευτικά 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Τροπικά Φυτά 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Ελιές και Αμπέλια 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
Χορτοδοτικά και Ποώδη φυτά 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση των καρπών 150-200 ml/100L
 Υδρολίπανση 400-900 ml/στρ. Μπορεί να εφαρμοστεί και στην υδροπονία

 Σε περίπτωση χρήσης σε μείγματα, το pH πρέπει να μετρηθεί μετά την προσθήκη του Sil-K460 στη δεξαμενή και πριν προστεθούν τα υπόλοιπα προϊόντα. Στη συνέχεια, το μείγμα φέρεται σε ουδέτερο pΗ μέσω ρυθμιστή pH

2  fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών