Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

FOLIAR GOLD 18-18-18 + Micro

Διαφυλλικό Λίπασμα
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ
Λίπασμα NPK 18-18-18 με χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn) και ψευδάργυρο (Zn), με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, για χρήση στα κηπευτικά.
Η υψηλή και ισορροπημένη συγκέντρωση των τριών κύριων θρεπτικών στοιχείων Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο (N, P, K) στο FOLIAR GOLD το καθιστά ειδικό για όλες τις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης φυτών και κατά την περίοδο της ωρίμανσης των καρπών.
Εκτός από άζωτο, φωσφόρο και κάλιο, το προϊόν αυτό περιέχει ένα υψηλό ποσοστό ιχνοστοιχείων τα οποια διευκολύνουν την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών. Οι ουσίες που περιέχει και τα χαρακτηριστικά του λιπάσματος το καθιστούν αποτελεσματικό βιοδιεγέρτη.
Είναι μοναδικό για τη διαδικασία κατασκευής του και τις πρώτες ύλες.
Σε μικροκρυσταλλική μορφή, το FOLIARGOLD 18-18-18 μπορεί να χρησιμοποιηθεί άριστα σε διαφυλλικές εφαρμογές.

Καλλιέργειες Οδηγιές Χρήσης Δοσολογία
Δενδρώδεις καλλιέργειες Με εφαρμογή στο φύλλωμα, από τη βλάστηση έως τη συγκομιδή, 3-4 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της περιόδου 200-250gr/100L
Κηπευτικές καλλιέργειες Με εφαρμογή στο φύλλωμα, κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, 2-3 εφαρμογές 200-250gr/100L
Ανθοκομικές και καλλωπιστικές καλλιέργειες Με εφαρμογή στο φύλλωμα, κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, 2-3 εφαρμογές 200-250gr/100L


Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών