Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

YESCA CU

Χαλκός (Cu)
Περιγραφή

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Χαλκός (Cu) συμπλοκοποιημένος ............................. 5,0% w/v
Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό ................................ 5,0% w/v
Πυκνότητα: 1,24 gr/cc
pH: 7 – 8

Το YESCA Cu είναι μια φόρμουλα με βάση συμπλοκοποιημένο χαλκό που απορροφάται εύκολα από τα φυτά και μετατοπίζεται γρήγορα σε όλους τους φυτικούς ιστούς. Επίσης το διάλυμα χιτοζάνης είναι φυσικό πολυμερές που εξάγεται από κελύφη καρκινοειδών.

Το YESCA Cu είναι κατάλληλο για τις ελλείψεις χαλκού. Επίσης ως γνωστόν ο χαλκός ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αντίστασης του φυτού (παραγωγή φυτοαλεξινών, χιτινάσης, γλυκανάσης κλπ). Όταν εφαρμόζεται έγκαιρα. δίνει περισσότερη ζωτικότητα στα φυτά. Η παρουσία του συμπλοκοποιημένου χαλκού ασκεί συνεργιστικό αποτέλεσμα με τη χιτοζάνη και ενισχύει τη σταθερότητα των καλλιεργειών.

Καλλιέργεια Εφαρμογή Δόση
Ελιές, Εσπεριδοειδή 2-4 εφαρμογές κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου 100-300 ml/100L
Αμπέλι 2-4 εφαρμογές κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου 100-150 ml/100L
Οπωροφόρα Δέντρα 2-4 εφαρμογές κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου 100-300 ml/100L
Σητηρά, Όσπρια 2-4 εφαρμογές κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου 100-150 ml/100L
Κηπευτικά 2-4 εφαρμογές κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου 150-300 ml/100L
 Υδρολίπανση 300 ml/στρ. Μπορεί να εφαρμοστεί και στην υδροπονία

Λόγω των χαρακτηριστικών του, το YESCA Cu μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας. Ανάλογα με τον βαθμό έντασης, μπορούν να πραγματοποιηθούν 2 - 4 εφαρμογές κατά την διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.
Δεν αναμιγνύετε με ακαρεοκτόνα και με ισχυρώς όξινα σκευάσματα. Να αποφέυγετε την ανάμειξη του με πολύ αλκαλικά προϊόντα (NaOH, ανθρακικά) λόγω της αντιδραστικότητας και του σχηματισμού αφρού. Δεν συνιστάται για χρήση του με επιφανειοδραστικές ουσίες.

2  fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών