Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

MICRAP RAME (Χαλκός και Σίδηρος)

Χαλκός και Σίδηρος
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ
Χηλικός Σίδηρος & Χηλικός Χαλκός
  Το Micrap Rame περιέχει χαλκό και σίδηρο, τα οποία συμπλοκοποιούνται με EDTA (π.χ. αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ) και είναι ειδικό για τον έλεγχο και την πρόληψη διατροφικών διαταραχών των φυτών, που προκαλούνται από ελλείψεις των δύο αυτών στοιχείων. Οι πρώτες ύλες που περιέχονται στο Micrap Rame χαρακτηρίζονται από μία ενδόθερμη αντίδραση η οποία διευκολύνει την απορρόφηση του προϊόντος μέσα από τα φύλλα και την ταχεία μετατόπιση εντός του φυτού.
   Χάρη στα συστατικά του, το Micrap Rame έχει μια λειτουργία καταλύτη για πολλές διεργασίες και η αποτελεσματικότητά του μπορεί να επεκταθεί σε πολλές καλλιέργειες όπως ελαιόδεντρα, δημητριακά, σταφύλια, βιομηχανικές καλλιέργειες, στην καλλιέργεια φρούτων και πολλές άλλες. Επιπλέον, το προϊόν αυτό επιβραδύνει την πρόωρη γήρανση και την υποβάθμιση του καρπού, ενισχύει την μηχανική αντοχή, διατηρεί τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καρπού, ελαχιστοποιεί το οξειδωτικό στρες και οδηγεί σε μεγαλύτερη αντίσταση των φυτών στις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και σε καταστάσεις stress.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο διαφυλλικά όσο και με υδρολίπανση.

Καλλιέργειες Δόση εφαρμογής (Διαφυλλικά) Δόση εφαρμογής (Υδρολίπανση)
Βιομηχανικά φυτά 200-300 ml / 100L 400-800 ml/στρ
Ελιά 200-300 ml / 100L 400-800 ml/στρ
Δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι κλπ) 200-300 ml / 100L 400-800 ml/στρ
Αμπέλι 200-300 ml / 100L 400-800 ml/στρ
Κηπευτικά (τομάτα, πατάτα, κολοκύθι) 200-300 ml / 100L 400-800 ml/στρ

 
2 2 bio

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών