Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

CRYSTAL FOLIAR NPK 30-10-10+TE

NPK 30-10-10 με Ιχνοστοιχεία
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ
Λίπασμα NPK 30-10-10 με Ιχνοστοιχεία
Το CRYSTAL FOLIAR 30-10-10 + Micro είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα, μικροκρυσταλλικό, πολύ πλούσιο σε άζωτο, το οποίο λαμβάνεται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, κατάλληλο για φυλλοψεκασμό και υδρολίπανση. Το προϊόν δεν περιέχει χλωριούχα, θειικά και ανθρακικά, και για το λόγο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θεραπείες φυλλώματος (Θεραπείες τροφοπενιών)
Τα EDTA χηλικά ιχνοστοιχεία - εξασφαλίζουν μια συστημική επίδραση στο φυτό μετά την φυλλώματος εφαρμογή. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το προϊόν κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων της ζωής των φυτών και πριν από τη βλάστηση και την ανθοφορία.

Καλλιέργειες Δόση Εφαρμογής
Εφαρμογή σε φύλλωμα: όλες οι καλλιέργειες 150-200 gr/100L
Εφαρμογή σε φύλλωμα: ανθοκομικές καλλιέργειες 100 gr/100L
Υδρολίπανση: Επανάληψη εφαρμογών ανά τακτά χρονικά διαστήματα 2,0-2,5 kg/στρ


fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών