Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

CRYSTAL FOLIAR NPK 13-40-13+TE

NPK 13-40-13 με Ιχνοστοιχεία
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ
Λίπασμα NPK 13-40-13 με Ιχνοστοιχεία
Το CRYSTAL FOLIAR 13-40-13 + TE είναι μια μικροκρυσταλλικό λίπασμα το οποίο είναι εντελώς υδατοδιαλυτό, πολύ πλούσιο σε φώσφορο, και λαμβάνεται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Είναι κατάλληλο για τα πιο εξελιγμένα συστήματα υδρολίπανσης.
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει χλωριούχα, θειικά και ανθρακικά, και έτσι ενδείκνυται τόσο για εφαρμογές φυλλώματος (θεραπείες τροφοπενιών) όσο και υδρολίπανση.
Τα EDTA χηλικά ιχνοστοιχεία εγγυώνται μια συστημική επίδραση στις διαφυλλικές εφαρμογές (θεραπείες τροφοπενιών).
Δεδομένης της υψηλής περιεκτικότητας σε φωσφόρο, είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί το προϊόν κατά την περίοδο της μέγιστης ανάπτυξης, διότι εγγυάται μεγαλύτερη αντίσταση στους ιστούς και υψηλότερες οργανοληπτικές ιδιότητες για τους καρπούς.

Καλλιέργειες Δόση Εφαρμογής
Εφαρμογή σε φύλλωμα: όλες οι καλλιέργειες 150-200 gr/100L
Εφαρμογή σε φύλλωμα: ανθοκομικές καλλιέργειες 100 gr/100L
Υδρολίπανση:  Επανάληψη εφαρμογών ανά τακτά χρονικά διαστήματα 2,0 - 2,5 Kg /στρ
Επανάληψη εφαρμογών ανά τακτά χρονικά διαστήματα  


fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών