Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

MATURANDO (Φώσφορος και Κάλιο)

Φώσφορος και Κάλιο
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ
PK 15-20 με βόριο, μαγγάνιο και ψευδάργυρο.

Το MATURANDO είναι ένα υγρό λίπασμα πλούσιο σε φώσφορο και κάλιο, που προέρχονται από τις καλύτερες πρώτες ύλες. Χάρη στην σύνθεση, που περιέχει ένα υψηλό ποσοστό EDTA-χηλικών ιχνοστοιχείων, η απορροφητικότητα του προϊόντος είναι ταχύτερη.
Η παρουσία χηλικών ιχνοστοιχείων, εξάλλου, καθιστά τα θρεπτικά συστατικά που διατίθενται σε διαστήματα ρΗ μεταξύ 4,5 και 7,5, αποφεύγοντας άχρηστα απόβλητα των διατροφικών στοιχείων που διαφορετικά θα ήταν ασταθής. Το προϊόν δεν περιέχει θειικά, ανθρακικά και χλωριούχα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στα φύλλα όσο και για εφαρμογή στης ρίζα.
Το MATURANDO μπορεί να εφαρμοστεί κατά τις φάσεις της ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών και θα δείξει άμεση θετική επίδραση στην ποιότητα και την ποσότητα των καλλιεργειών.
Όταν εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια τής φάσης του φαινολογικού χρωματισμού των φρούτων και της ωρίμανσης, βελτιώνει το πρώτο και δεύτερο στρώμα του χρωματισμού του καρπού ενισχύει τη μεταβολική σύνθεση των σακχάρων με συνέπεια το εύγεστο των καρπών.
Το MATURANDO περιέχει επίσης κάλιο και φώσφορο, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση σακχάρων και την ανάπτυξη αρώματος στα φρούτα και λαχανικά.

Καλλιέργειες Εφαρμογή στο φύλλωμα Υδρολίπανση
Οπωροφόρα, αμπέλι, εσπεριδοειδή 250-350 ml/100L 4,5-6,0 L/στρ
Κηπευτικές καλλιέργειες υπαίθριες και θερμοκηπίου 250-350 ml/100L 4,5-6,0 L/στρ


2 2

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών