Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

HUMIC 20 (εκχύλισμα χουμικών)

Εκχύλισμα χουμικών
Περιγραφή

Βελτιωτικό Εδάφους

Το Humic 20 είναι ένα σκεύασμα υγρό με υψηλή συγκέντρωση σε χουμικά και φουλβικά οξέα.
Βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους, με την ενίσχυση της ανταλλαγής κατιόντων και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών μέσω των καρβοξυλικών και φαινολικών ομάδων, ως εκ τούτου τα θρεπτικά συστατικά σχηματίζουν χηλικές ενώσεις (σε αλκαλικά ή αλατούχα εδάφη διευκολύνεται η απορρόφηση του σιδήρου).
Το προϊόν αυτό παρέχει πλεονεκτήματα για το έδαφος, καθώς και για τα φυτά, αποτρέποντας τους από συσσώρευση αλατιού και τον έλεγχο της διαδικασίας της εναλλακτικής ικανότητας, αυξάνει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, τη βλάστηση των σπόρων, του στελέχους, και την ανάπτυξη των φύλλων. Μέσω των φύλλων, το προϊόν έχει μια δράση μεταδόσεως, καθιστώντας την κυτταρική μεμβράνη πιο ευκολη στην διείσδυση άλλων στοιχείων και βοηθώντας την απορρόφηση και την κυκλοφορία των διαφόρων θρεπτικών συστατικών.

Καλλιέργειες Εφαρμογή Διαφυλλικά (ml/100L) Υδρολίπανση (L/στρ)
Δενδροκομικές Καλλιέργειες 2-3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου καλλιέργειας 100 – 150 1 – 3
Κηπευτικά 2-3 εφαρμογές μετά τη μεταφύτευση και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου καλλιέργειας 100 – 150 1 – 3
Εσπεριδοειδή 2-3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου καλλιέργειας 100 – 150 1 – 3
Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά φυτά 2-3 εφαρμογές μετά τη μεταφύτευση και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου καλλιέργειας 100 – 150 1 – 3
Φράουλες 2-3 εφαρμογές μετά τη μεταφύτευση και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου καλλιέργειας 100 – 150 2,5 – 3,0
Αμπέλι 2-3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου καλλιέργειας 100 – 150 2,5 – 3,0


2 2

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών