Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

GLUCO HIERRO 800

Περιγραφή

Το Gluco Hierro 800 είναι ένα προϊόν που ανήκει στην καινοτόμο σειρά GLUCO RANGE που εξασφαλίζει υψηλότερο ρυθμό απορρόφησης και διείσδυσης του σιδήρου στο φυτό καθώς και ταχεία μετατόπισή του. Διορθωτής χλώρωσης σιδήρου νέας γενιάς.
– Το Gluco Hierro 800 παρέχει σίδηρο στο φυτό σε επαρκή ποσότητα και σωστή μορφή ώστε σε κρίσιμες στιγμές να μην υπάρχει στιγμή χλωρίωσης.
– Μεγαλύτερη ταχύτητα απορρόφησης και διείσδυσης σιδήρου στο φυτό.
– Η υψηλή του συγκέντρωση σε σίδηρο προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή.
– Η σύνθεση του προϊόντος περιλαμβάνει μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά που ευνοούν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και αποτρέπουν την εμφάνιση πολυάριθμων ελλείψεων.
– Προκαλεί επίσης μεγαλύτερη συγκέντρωση χλωροφύλλης στο φύλλο και, επομένως, αύξηση των ρυθμών αφομοίωσης.

Το Gluco Hierro 800 είναι ένας διορθωτής έλλειψης σιδήρου, ειδικά σχεδιασμένος για διαφυλλική εφαρμογή, υδροπονία και λίπανση. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνεται από τις ιδιότητες των συστατικών του:
• Ο σίδηρος (Fe) συμπλοκοποιείται από το γλυκονικό οξύ με τη μορφή άλατος σιδήρου-αμμωνίου, το οποίο είναι περισσότερο αφομοιώσιμο και χρησιμοποιήσιμο από το φυτό, τόσο μέσω της οδού του φυλλώματος όσο και της ρίζας, από τα άλατα σιδήρου-νάτριου ή σιδήρου-καλίου. Επίσης η διαλυτότητά του στο νερό είναι πολύ μεγαλύτερη.
• Ο συμπλοκοποιημένος σίδηρος από το γλυκονικό οξύ δεν αντιδρά με άλλα συστατικά των θρεπτικών διαλυμάτων στις υδροπονικές καλλιέργειες ή στον λιπαντήρα, επομένως παραμένει σε ένα πλήρως αφομοιώσιμο διάλυμα για τα φυτά.
• Ο συμπλοκοποιημένος σίδηρος από το γλυκονικό οξύ παραμένει σταθερός μέχρι το pH = 7,5, επομένως παραμένει διαλυτός στις χειρότερες συνθήκες που βρίσκονται σε υδροπονικό φυτό (περιβάλλον ρίζας), ή σε ελαφρώς αλκαλικά εδάφη.
- Κηπευτικές καλλιέργειες: (ντομάτα, πεπόνι, αγγούρι κ.λπ.)
- Υδροπονικές καλλιέργειες: Χρησιμοποιείται ως συμπλοκοποιημένος σίδηρος στο θρεπτικό διάλυμα υδροπονικών καλλιεργειών, τόσο σε NFT (Τεχνική Θρεπτικού Φιλμ) όπως σε καλλιέργειες σε χαλίκι, άμμο, πετροβάμβακα, περλίτη κ.λπ.
Οι δόσεις που θα χρησιμοποιηθούν κυμαίνονται από 1 έως 1,5 L σε 100 m3 θρεπτικού διαλύματος. Συνιστάται η χρήση χαμηλών δόσεων μέχρι την έναρξη της καρπόδεσης και υψηλότερες δόσεις από αυτή τη στιγμή μέχρι να ολοκληρωθεί η ωρίμανση του καρπού.
- Υδρολίπανση: Εφαρμόζεται 5-7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση σε δόση 100ml/στρ. Συνιστώνται τουλάχιστον 10 εφαρμογές ανά κύκλο καλλιέργειας (κάθε εβδομάδα για 10 εβδομάδες). Σε περίπτωση ανεπάρκειας, εφαρμόστε 200ml/στρ. και επαναλάβετε κάθε 5 ημέρες μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Σε γενικές γραμμές, 3 με 4 εφαρμογές είναι αρκετές.
Φράουλες (Fragaria vesca και Fragaria x ananassa)
- Υδροπονική καλλιέργεια: Οι δόσεις που θα χρησιμοποιηθούν κυμαίνονται από 1,5 έως 2 l σε 100 m3 θρεπτικού διαλύματος. Συνιστάται η χρήση χαμηλών δόσεων μέχρι την ανθοφορία και υψηλότερες δόσεις από αυτή τη στιγμή μέχρι το τέλος της ωρίμανσης.
- Υδρολίπανση: Εφαρμόζεται στη φυτεία έως και ένα μήνα πριν την συγκομιδή μέσω του συστήματος άρδευσης. Τα καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνονται με διαίρεση της συνολικής δόσης εβδομαδιαίως.
Το Gluco Hierro 800 εφαρμόζεται για την πρόληψη ή τη διόρθωση περιπτώσεων ανεπάρκειας σιδήρου ή χλώρωσης σιδήρου που εκδηλώνονται σε μεγάλο αριθμό φυτών, τόσο δενδρώδη φυτά όσο και σε ποώδη, και ιδιαίτερα στις περιοχές και είδη που έχουν πληγεί περισσότερο: αμπέλια, οπωροφόρα δέντρα, εσπεριδοειδή, διάφορα κηπευτικά, φράουλες, εκτατικές καλλιέργειες, χλοοτάπητες κ.λπ.


2  fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών