Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

GEL NPK 10-50-10+TE

NPK 11-50-11+Micro
Περιγραφή

NPK 11-50-11+Micro
Λίπασμα ΕΚ
Τα διαφυλλικά λιπάσματα τύπου Gel συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των στερεών και υγρών προϊόντων σε ένα μόνο προϊόν, υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών και ευκολία στη διάλυση και εφαρμογή.
Οι διάφοροι τύποι που αναπτύχθηκαν ειναι ιδανικοί για να εφαρμοστούν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, τόσο δεντροκομικών όσο και κηπευτικών.
NPK 11-50-11+Micro υπερσυμπυκνωμένο, υψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου, τύπος GEL, κατάλληλο για την άναπτυξη της ρίζας και προώθηση της κυτταρικής διαίρεσης, καλύτερη απορρόφηση και μετακίνηση των θρεπτικών συστατικών.

Σύνθεση B Mg Fe Cu Mn Mo Zn
23 - 23 - 23 0.001 0.001 0.05 0.005 0.025 0.0001 0.005
40 - 10 - 10 0.001 0.001 0.05 0.005 0.025 0.0001 0.005
11 - 50 - 11 0.001 0.001 0.05 0.005 0.025 0.0001 0.005
13 - 13 - 47 0.001 0.001 0.05 0.005 0.025 0.0001 0.005

2

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών