Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

MONTYLINE M

Περιγραφή

Το Transeius montdorensis είναι ένα αρπακτικό ακάρι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο παρασίτων όπως οι Θρίπες, ο Αλευρώδης και τα Ακάρεα. Το Transeius montdorensis ελέγχει τους θρίπες στο πρώτο και δεύτερο στάδιο της προνύμφης. Μπορεί να αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες και τις ξηρές συνθήκες και είναι επίσης ενεργό σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλά επίπεδα φωτισμού το χειμώνα. Ακόμη και με χαμηλό αριθμό παρασίτων, το Transeius montdorensis μπορεί να επιβιώσει με εναλλακτικές τροφές όπως η γύρη..

Transeius montdorensis 01 Transeius montdorensis 02 Transeius montdorensis 03

fert

  Technical Sheet

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών