Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

BIONPK POWDER S (Μικροβιακός βιοενεργοποιητής)

Περιγραφή

Προωθεί την υγιή και ισχυρή ανάπτυξη των ριζών και την ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών.
Ενισχύει την αντοχή του φυτού στην ξηρασία και άλλους αρνητικούς παράγοντες.
Αυξάνει την παραγωγικότητα.
Προωθεί τη βιοποικιλότητα του εδάφους.

Οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί του BioNPK Powder S μετατρέπουν τα θρεπτικά συστατικά (P, K, Si) σε μορφές προσβάσιμες στα φυτά και προάγουν την πρόσληψή τους. Ο μυκόρριζος μύκητας, αποικίζοντας τις ρίζες των φυτών, αυξάνει την ικανότητα απορόφησης των θρεπτικών συστατικών (ιδιαίτερα του P) και του νερού και παρέχει προστασία από βιοτικούς παράγοντες. Ο μύκητας Trichoderma viride, εκκρίνοντας βιοδραστικές ενώσεις, προάγει την ανάπτυξη των φυτών και αυξάνει την αντίσταση των φυτών στους παράγοντες στρες.

Καλλιέργεια Δόση Χρόνος εφαρμογής
Σιτηρά, Ψυχανθή, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλα 25 g/στρ Ψεκάστε πριν από τη σπορά, την ώρα της σποράς ή μέχρι τα φυτά να καλύψουν τα ενδιάμεσα σειρές
Καλαμποκι, Βαμβάκι 25 g/στρ Ψεκάστε πριν από τη σπορά, την ώρα της σποράς ή μέχρι τα φυτά να καλύψουν τα ενδιάμεσα σειρές
Κηπευτικά 25 g/στρ Ψεκάστε ή ποτίστε πριν τη σπορά, κατά τη σπορά ή έως και δύο εβδομάδες μετά τη βλάστηση
Γιγαρτόκαρπα, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα 25 g/στρ Ποτίστε στην αρχή της ανάπτυξης των βλαστών, επαναλάβετε στην πλήρη δραστηριότητα των ριζών
Καλλωπιστικά φυτά 25 g/στρ ή 1 g/L νερού Ποτίστε μετά από φύτευση δενδρυλλίων ή μετά από κοπή δέντρων
Πολυετή φυτά 1 g/L νερού Ποτίστε στην αρχή της ριζοβολίας, επαναλάβετε μία φορά τους τρεις μήνες
Ανθοκομικές καλλιέργειες 1–1,5 g/L νερού Κατά τον χρόνο βλάστησης ή στη κοντά στην ριζόσφαιρα κατά το χρόνο ριζοβολίας

Αναμείξτε την απαιτούμενη ποσότητα BioNPK Powder S με 200-400 L νερό και ψεκάστε ή ποτίστε το χώμα. Σας συνιστούμε να διαλύσετε την απαιτούμενη ποσότητα BioNPK Powder S σε ξεχωριστό δοχείο με νερό πριν γεμίσετε το ψεκαστικό. Η διαλυμένη σκόνη BioNPK S θα προστεθεί ως η τελευταία, μετά από άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λιπάσματα.
Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με πολλά βιολογικά προϊόντα, λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά, καθώς και με λίπασμα υγρής ουρίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή. Όταν χρησιμοποιείτε BioNPK Powder S με υγρή ουρία, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις συστάσεις εφαρμογής BioNPK Powder S και να χρησιμοποιείτε το παρασκευασμένο διάλυμα εντός 6 ωρών από την ανάμιξη.
Το προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να είναι ευαισθητοποιητικοί και να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όταν χειρίζεστε το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στο msds του προϊόντος.


2  fert fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών