Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

MIDOTEC VITE NPK 12-8-25+15SO3

Περιγραφή

NPK 12-8-25 + 15SO3

Το Midotec Vite 12.8.25 είναι ένα σύνθετο κοκκώδες λίπασμα που περιέχει όλα τα θεμελιώδη στοιχεία για τη λίπανση του αμπελώνα.

Είναι κατάλληλο για αλκαλικά εδάφη. στην πραγματικότητα η δράση του θειικού ανυδρίτη οξυνίζει το εδαφικό διάλυμα καθιστώντας διαθέσιμα τα μικρο-στοιχεία που είναι ακινητοποιημένα στο έδαφος.

Το άζωτο που υπάρχει σε ένα ποσοστό κατάλληλο για τις ανάγκες της καλλιέργειας σταθεροποιείται με τον αναστολέα νιτροποίησης DCD "Diciadiammide" ή DMPP 3.4 "Dimethylpyrazole-phosphate".

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών