Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

MICROSTART 11-50

Μικροκοκκώδες
Περιγραφή

Λίπασμα EC
NP (Zn) 11-50 (2)
Το Micro Star 11-50 είναι ένα μικρο-κοκκώδες λίπασμα που διεγείρει την ανάπτυξη των καλλιεργειών ιδιέτερα στις αρχικές φάσεις ανάπτυξης.
Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου και ψευδαργύρου, το Micro Star 11-50 διεγείρει την επιμήκυνση του ριζικού συστήματος και προαράγει μία ταχύτερη ανάπτυξη της καλλιέργειας, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε παρουσία περίσσειας ύδατος ή στρες.
Το Micro Star 11-50 μπορεί να διανεμηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω των κουτιών που υπάρχουν στις σπαρτικές μηχανές. Στην περίπτωση σποράς σιταριού ή κριθαριού, οι σπόροι μπορούν να αναμυχθούν με το προϊόν μέσα στο θάλαμο της σπαρτικής μηχανής, δημιουργώντας εναλλασσόμενες στρώσεις λιπάσματος και σπόρων, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της λίπανσης, μείωνοντας τις απώλειες και βελτιστοποιώντας τους χρόνους και το σχετικό κόστος της διανομής.

Καλλιέργεια Δόση Εφαρμογής Kg/στρ Οδηγίες Χρήσης
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό) , Κριθάρι 2,5-4,0      
Αραβόσιτος 2,5-3,5

Τοποθετείται κατά την σπορά ή τη μεταφύτευση,

με μικροσυσσωμάτωση

ή αναμεμειγμένο με τους σπόρους

    
Ζαχαροκάλαμο 3,0-4,0
Σόγια, Ηλίανθος, Σόργο 2,0-3,5
Τομάτα 3,0-4,5
Καπνός 3,0-4,0
Κηπευτικά 2,5-3,5  


2

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών