Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

NUTRIX FE 4.8 (Σίδηρος Υδατοδυαλυτός 6% EDDHA)

Χηλικός Σίδηρος EDTA
Περιγραφή

NUTRIX FE 4.8 είναι ένα διαλυτό μικρο-κοκκώδες σκεύασμα πολύ υψηλής καθαρότητας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και τη θεραπεία χλώρωσης σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες, κυρίως σε ασβεστολιθικά χώματα.

Ο παράγοντας χηλικής σύμπλεξης EDDHA, η οποία είναι παρούσα σε ένα υψηλό ποσοστό (4.8%), δίνει μια υψηλή σταθερότητα στο προϊόν, ακόμα και σε περίπτωση αλκαλικών εδάφών. Χάρη στην παρουσία ενεργού σιδήρου, τα φυτά που αντιμετωπίζονται με NUTRIX FE 4.8 είναι πιο πράσινα, πιο φωτεινά και πιο παραγωγικά.

Καλλιέργειες Εφαρμογή Προληπτική Εφαρμογή (g/φυτό) Θεραπευτική Εφαρμογή (g/φυτό)
Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερασιά Γραμμική εφαρμογή 10–15 15-20
  Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια 30-40 50-80
Εσπεριδοειδή Γραμμική εφαρμογή 15-20 20-40
  Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια 30-40 70-100
Αμπέλι Γραμμική εφαρμογή 5–10 10–20
  Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια 10–20 30-50
Ακτινίδιο Γραμμική εφαρμογή 5–10 15-20
  Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια 30-40 70-80
Κληματαριές και Θάμνοι Γραμμική εφαρμογή 10–20 20-30
  Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια 40-50 80-100


 

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών