Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

MICRAP CU 9L (Χαλκός Χηλικός 9% EDTA)

Χαλκός
Περιγραφή

Λίπασμα EC
Χηλικός Χαλκός EDTA
Το MICRAP Cu 9L είναι μια σύνθεση χαλκού με χηλικές ενώσεις EDTA, που εφαρμόζεται σε φυλλώματος θεραπείες προκειμένου να προληφθεί και να θεραπεύσει ανεπάρκειας χαλκού στα φυτά.
Ο χαλκός είναι θεμελιώδους σημασίας για τις διεργασίες της αναπνοής και για την ασκορβική οξειδάση, την κυτοχρωμοοξειδάση και την πολυφαινολοοξειδάση. Δρώντας σε αυτά τα ένζυμα, το MICRAP CU 9L καταλύει την σύνθεση των ανθοκυάνων.
Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας χαλκού είναι σημειακό έλκος στην άκρη του φύλλους, πρόωρη φυλλόπτωση και ξήρανση ακραίου μεριστώματος.

Καλλιέργειες Δόση Εφαρμογής
Μηλιά 75 - 100 ml /100L
Αχλαδιά 75 - 100 ml /100L
Ροδακινιά 75 - 100 ml /100L
Δαμασκηνιά 75 - 100 ml /100L
Βερικοκιά 75 - 100 ml /100L
Κερασιά 75 - 100 ml /100L
Εσπεριδοειδή 75 - 100 ml /100L
Αμπέλι 75 - 100 ml /100L
Ακτινίδιο 75 - 100 ml /100L
Κηπευτικά 75 - 100 ml /100L
Ανθοκομικά και καλλωπιστικά 75 - 100 ml /100L
Φυτώρια 75 - 100 ml /100L


foliar

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών