Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

MICRAP BORO 11 (Βόριο)

Βόριο
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ
To MICRAP BORO 11 έχει μια υψηλή συγκέντρωση βορίου σε μορφήαιθανολαμίνης.
Βόριο είναι ένα βασικό ιχνοστοιχείο για την διαδικασία παραγωγής τωνφυτών. Διεγείρει την επιμήκυνση του σωλήνα γύρης, επιτρέποντας τηγονιμοποίηση, ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, επιτυγχάνονταςέτσι αναπαραγωγικού κύκλου και ευνοεί την ομοιογένεια στον καρπό καιάφθονα φρούτα.
Σε αυτή τη σύνθεση, το βόριο σχηματίζει ένα σύμπλοκο με αιθανολαμίνηπου έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο κατάλληλο στοιχείο για ναεξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του στοιχείου στο φυτό.
Αν το MICRAP BORO 11 χορηγείται στα φυτά, αποκαθιστά τη σωστή ισορροπίατου στοιχείου αυτού.

Καλλιέργεις Οδηγίες χρήσης Δοσολογία
Ελιές , Εσπεριδοειδή, Δέντρα καιΦρούτα προληπτικά διαφυλλικά πριν από την φάση τηςάνθησης και κατά την εμφάνιση συμπτωμάτων σε περίπτωση τροφοπενίας πουπροκαλείται από βόριο 1,5 ml / L
Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα
Σταφύλια
προληπτικά διαφυλλικά κατά τη διάρκεια τωνφάσεων της έκπτυξης των οφθαλμών, πριν από την φάση της άνθησης, στηνάνθηση, και μετά το δέσιμο 1,0 ml / L
Κηπευτικά
( φράουλα , κλπ. )
με εφαρμογή φυλλώματος πριν την άνθηση 1 έως 1,5 ml / L
Ανθοκομικά και
καλλωπιστικά φυτά
με εφαρμογή φυλλώματος στην περίπτωση του στρεςπου προκαλείται από τροφοπενία βορίου 1 έως 1,5 ml / L
Βιομηχανικά φυτά
( ζαχαρότευτλα )
Διαφυλλική εφαρμογή στα 7-8 αληθινά φύλλα καιεπανάληψη πριν από την το κλείσιμο των γραμμών 2 ml / L
Ηδόσεις αναφέρονται σε 1000 λίτρα νερού ανά εκτάριο .
Σε υδρολίπανση κατά τις ίδιες φάσεις ή όταν τα συμπτώματα τηςτροφοπενίας βορίου εμφανίζονται
2 - 3,5 L / ha


2   

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών