Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

HIERRO (Σίδηρος)

Σίδηρος EDDHA 6%
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ
Χηλικός Σίδηρος 6% EDDHA

Σύνθεση:
Σίδηρος (Fe) ........................................ 6%
Χηλικός Παράγοντας ........................... EDDHA
Ortho-Ortho ......................................... 4.8%

Το Hierro είναι ένα Προιόν υψηλής αποτελεσματικότητας για την θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου, χάρη στον χηλικό παράγοντα και την αναλογία Orto-Orto (80%), εξασφαλίζει ένα εύρος σταθερότητας του χηλικοποιημένου κλάσματος για pH 3 έως 11.
Εφαρμόζοντας το Hierro αποφεύγουμε την ανεπάρκεια σιδήρου σε οπωροφόρα δέντρα, κηπευτικά και καλλωπιστικά φυτά, η οποία ωφείλεται στην αρνητική επίδραση του pH, στην υπερβολική ποσότητα νερού, στην έλλειψη αερισμού του εδάφους ή στην ανταγωνιστική δράση άλλων ιχνοστοιχείων.

ΚαλλιέργειαΝέα φυτάΕνήλικα Φυτά
Γιγαρτόκαρπα 10-20 g/φυτό 30-75 g/φυτό
Πυρηνόκαρπα 15-30 g/φυτό 50-100 g/φυτό
Εαπεριδοειδή 20-40 g/φυτό 75-150 g/φυτό
Μπανάνες 3-7 g/φυτό 7-15 g/φυτό
Αμπέλι επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο 3-6 g/φυτό 10 g/φυτό
Κηπευτικά και καλλωπιστικά 0,5-1 Kg/στρ
σε σύντομες εφαρμογές
1-2 Kg/στρ
σε συνεχόμενες εφαρμογές

fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών